Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Fórum mládeže 2014

4. Arcidiecézní fórum mládeže 2014 v Kroměříži

Kroměřížské Arcibiskupské gymnázium opět hostilo ve dnech 21.–23. února 2014 již 4. Arcidiecézní fórum mládeže. Tato akce, konaná přibližně jednou za tři roky, vychází z podnětu papeže bl. Jana Pavla II.: „Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi.“ Arcibiskup se během setkání schází s mladými lidmi z různých farností a děkanátů, aby si vyslechl jejich názory a o problémech společně hovořil.

Kroměříž: Do Kroměříže dorazilo celkem 126 delegátů z 99 farností. „Mladí lidé mi svou otevřeností, angažovaností a připraveností žít společně a pro druhé dávají naději při pohledu do budoucnosti. Jsem rád, že mě ani na této akci nezklamali,“ řekl arcibiskup Jan Graubner, jenž byl účastníkům k dispozici po celou dobu setkání a odpovídal na nejrůznější otázky, které vyslance farností zajímaly. Stejně tak naslouchali delegátům i kaplani pro mládež. „Být mladým blízko a podle možností jim s problémy a starostmi pomoct, je pro mne velká radost,“ podpořil fórum P. Karel Hořák, kaplan pro mládež děkanátu Vsetín. „Velmi jsem se na ně těšil, protože si jich moc vážím.“

„Nehledejme dokonalý protějšek, snažme se dokonalým protějškem stát.“ (účastnice Fóra)

Hlavním letošním tématem byla rodina. Po přednášce otce arcibiskupa, při níž zdůraznil účinky svátosti manželství, se diskusní skupinky zamýšlely nad otázkami svatých manželství v dnešní době, úlohy církve v této oblasti a
hledaly dobré příklady ve svém okolí. „Podle mě je zásadním problémem vytíženost rodičů a nedostatek času na sebe i děti,“ myslí si Pepa, delegát farnosti Senice na Hané. „Chybí modlitba, formace, málo se v rodinách o víře mluví a ještě méně se opravdově žije,“ dodala Ludmila z uherskohradišťského děkanátu. Součástí setkání, které po celou dobu hudebně doprovázela Schola AG, byl také bazar nápadů a zkušeností vedoucích různých farních
společenství, bohatý duchovní program či noční hra ve městě.

„Náš národ má ve vás budoucnost.“ (arcibiskup Graubner)

Jako výsledek fóra pak vzešlo závěrečné poselství určené nejen mladým lidem, ale i kněžím, zasvěceným osobám a především rodinám a členům farností. Jeho znění si můžete poslechnout při některé z nedělních bohoslužeb nebo i s ostatními inspirativními myšlenkami, které během víkendu zazněly, přečíst v přiloženém souboru. Poprvé jej účastníci přednesli při nedělní mši v kostele
sv. Mořice v Kroměříži, jíž arcibiskup Graubner zakončil celé setkání. S delegáty se rozloučil slovy: „Vidím, že ve vás mají rodiny budoucnost. Jsem tomu rád, protože tím pádem má budoucnost i náš národ.“

(převzato z www.ado.cz)

Náš děkanát na fóru zastupovali tito delegáti z jednotlivých farností:

Případné připomínky k projednávaným bodům fóra a obsahu závěrečného poselství směřujte na ně!

Delegát Farnost

Pavel Chabiniok

Valašské Kloouky

Pavel Cigánek

Valašské Klobouky (Poteč)

Marie Lišková

Brumov

Lucie Ovesná

Brumov

Klára Mačková

Újezd (Loučka)

Vojtěch Chupík

Újezd

Andrea Bublíková

Luhačovice

Natálie Bublíková

Luhačovice

Eva Pitrunová

Vlachovice

Jakub Vaněk

Nedašov

Ostatní farnosti děkanátu své zástupce na fórum nevyslaly.

 

Závěrečné poselství IV. Arcidiecézního fóra mládeže 2014

Mladí delegáti z farností olomoucké arcidiecéze se ve dnech 21. – 23. 2. 2014 shromáždili na
IV. Arcidiecéznímu fóru mládeže v Kroměříži. V roce rodiny spolu s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem hledali odpovědi na otázky, jak je dnes vnímána rodina a jak by oni sami chtěli v budoucnosti rodinu vytvářet.

 

Z našeho setkání vzešly podněty, které nás obohatily a jako inspiraci je chceme předat v první řadě vám, našim vrstevníkům.

 • Nehledejme ideální protějšek, ale snažme se ideálním protějškem stát.
 • Na svém budoucím manželství musíme pracovat už teď. Naše nynější rodina pro nás je v tomto směru trenažérem lásky, sebeovládání, odpouštění, oběti a společné modlitby.
 • Nebojme se ve svých společenstvích, s kněžími a s manželskými páry bavit o tom, jak se dobře připravit a žít budoucí manželství.
 • Vzdělávejme se ve víře a žijme ji opravdově, aby byl Bůh i v našem budoucím manželství na prvním místě.
 • Prosme Boha, který nás nejlépe zná, za své budoucí manžely či manželky nebo jiná životní povolání.
 • Mějme odvahu vždy zastávat křesťanské zásady i v otázce předmanželského sexu a čistoty vztahů.
 • Otevřme bez obav dveře zpovědnice, když zjistíme, že jsme něco ve vztahu hříchem pokazili.
 • Nebuďme v lásce naivní, nestavějme jen na citech a prvním dojmu.

 

Chceme oslovit i ty, se kterými žijeme v jedné církvi. Dobré příklady rodin mnohých z vás vidíme,děkujeme za ně!

 • Prosíme, chraňte věrnost zuby nehty, je pro nás důležité vědět, že i dnes jsou trvalá manželství možná.
 • Ukažte nám, jak může společná modlitba rodinu stmelit.
 • Věříme, že i vaše rodiny mohou být s Boží pomocí svaté.

 

Považujeme za důležité, obrátit se i na vás, kteří nás vychováváte ve víře a pomáháte nám na cestě k dobré rodině.

 • Kněží, děkujeme, že tu pro nás jste. Prosíme, vysvětlujte mladým přijatelně Boží pohled na manželství.
 • Rodiče, děkujeme, že jste nás chtěli, a nepřestávejte říkat svým dětem (i puberťákům), že je máte rádi.
 • Zasvěcené osoby, děkujeme, že se za nás modlíte, prosíme, vytrvejte.

 

V Kroměříži 23. 2. 2014                                                                           Delegáti IV. Arcidiecézního fóra mládeže

 

Závěrečné poselství ve formátu pdf ke stažení zde.

 

TOPlist