Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

GO EXTREME! 2

Akce Go, konkrétněji Go extreme 2, odstartovala 11. října 2O13 přesně ve 2O:OO. Více než 2O mladých nadšenců se sešlo před kostelem sv. Michaela Archanděla ve Vlachovicích, kam nás ze všech koutů našeho děkanátu přivezli obětaví rodiče, starší sourozenci a kamarádi. Nikdo z nás ani netušil, o co vlastně jde.

Na počátku bylo – byly seznamovací hry. Údajně jejich účelem bylo, abychom si zapamatovali, jak se kdo jmenuje. To je však druhý největší omyl lidstva (následuje hned po smyšlence, že jablko jako první ochutnala Eva), jejich pravým účelem je, že vedoucí se nás chtějí aspoň na chvíli zbavit, aby si na nás mezitím připravili něco hooodně hnusného. Jak jsme vzápětí zjistili. Náhodně jsme se rozdělili do skupinek po pěti a začala Hra. Jak napovídá už její název, byla extrémní až nad hlavu.

Všechna ta roztrhaná trička, mokré boty a zablácené bundy by mohly vyprávět. Já o tom tolik říci nemůžu, přestože bych moc ráda. Všechny modřiny, škrábance, podlitiny i zlomeniny se mi již dávno zahojily, boty se usušily, bundy vypraly a trička zašila, takže bohužel žádný fyzický důkaz brutálního násilí v rukou nemám, přesto mi MUSÍTE věřit, že jsme to vše opravdu prožili! Fyzické útoky byly na minutovém pořádku, každý jeden se bál pohnout byť jen o malinký kousínek, a když si nedával pořádný pozor, hned skončil na zemi v blátě se zuřivým agresorem nad sebou. Samozřejmě tu ale byla i možnost číslo dva, a to že na zemi mohl ležet jeho protivník a on, jako nevinný občan, by měl navrch. Šlo jen o to, čemu dal přednost.

Nakonec to skončilo dobře, nikdo nezemřel (ne hned), zlo bylo poraženo dobrem, princ si vzal princeznu a žili spolu šťastně až do smrti. Jako v pohádce ...

 Barča Řepová (účastnice)


Když jsme GO EXTREME! 2 plánovali, chtěli jsme navázat na úspěšný loňský GO EXTREME!, ale zároveň ho nedělat tak náročný (i když zaznívaly i hlasy aby takový, ne-li ještě náročnější, byl :) Nakonec převládl názor změnit náplň GO EXTREME! z výsadku na nějakou noční bojovou hru (s nějakým tím adrenalinem samozřejmě). Tak jsme plánovali a plánovali .... až z toho vylezl GO EXTREME! 2 – adrenalinová noční bojová hra ve Vlachovicích s tématem útěku obyvatel před bojechtivými a náramkuchtivými (tento výraz vysvětlím později) Turky a Tatary (chtěli jsme vyzdvihnout legendu, která se pojí s Hložeckou kaplí, kde prý v minulosti Panna Maria zachránila obyvatele okolních vesnic před Turky a Tatary).

Všichni účastníci (bylo jich kolem 16) se tedy sešli v pátek 11. října v pozdních hodinách ve Vlachovicích u kostela. Odtud byli dopraveni na chatu Vaňatku, kde to všechno mělo začít.

A taky začalo … Poté, co jsme se všichni sešli v jedné místnosti, abychom si zahráli hru, vypla elektřina a dovnitř vletěli Turci a Tataři, kteří nás doslova vyházeli ven, kde si musela vzít každá ze 4 skupinek pytel s důležitou surovinou k přežití – s vodou v PET lahvích – a rychle do lesa, abychom unikli útočníkům. Jenže útočníci nás převezli a v době, kdy jsme šli lesem, abychom dorazili až k Hložecké kapli, kde jsme se chtěli dát pod ochranu Panny Marie, už na nás v lese čekali a kdo si špatně hlídal svůj náramek, který představoval „život“, ihned mu jej sebrali. Účastníci ale svou kůži neprodali lacino a s útočníky mnohokrát velmi urputně zápasili. Vedoucí skupinek (= animátoři) měli naštěstí několik životů navíc, takže pokud by někdo svůj život ztratil, mohl být doplněn, avšak náhradních životů mnoho navíc nebylo. Ve zdraví a každý se svým životem dorazili všichni až ke Hložecké kapli, kde proběhla společná modlitba desátku růžence. Po ní následoval sestup dolů, kdy účastníci, kteří šli opět po skupinkách, museli projít bez úhony a bez ztráty života přes celý les, v němž na ně čekali chytači na jednotlivých stanovištích, o nichž ale účastníci vůbec nevěděli. I tuto část hry všichni přežili, přestože začalo pršet a svahy byly méně schůdné.

Zakončení proběhlo opět v chatce, kde vítězné skupiny získaly sladké odměny a po závěrečném fotu všichni vyrazili domů do svých pelíšků. :D

Vojtěch Chupík (animátor)

TOPlist