Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Modlitby s Biblí

 
Na počátku dne
Žalm 5; 62; 113; 131
Efesanům 1,3-14
Kolosanům 3,12-17
 
Před spaním
Žalm 4
Lukáš 12,16-21; 2,29-32
 
Když chceme Bohu poděkovat
Žalm 8; 34; 65; 66; 67; 92; 100; 103; 107; 1 11; 145; 146; 147; 148; 150
1. Samuelova 2,1-10
Lukáš 1,46-55
 
V nebezpečí
Žalm 31; 56; 69; 70; 86; 91; 140
Jan 14,1-7; 25-30
Římanům 8,31-39
 
Ve chvílích pochyb a bolesti
Izajáš 49,14-16
Žalm 17; 31; 77; 80
Matouš 5,3-12; 18,19-20
Jan 15,7-16; 16,20-24
Lukáš 12,22-32
 
Před důležitým rozhodnutím
Žalm 23; 25; 27; 36; 37
Kniha moudrosti 9
 
Když potřebujeme odpuštění
Žalm 51; 106; 131; 143
Kniha moudrosti 11,23-12,2
Izajáš 1,16-20; 64,4-11
Marek 2,1-12;
Lukáš 7,36-50
 
Když se marně snažíme odpustit
Sírachovec 28,1-7
Matouš 18,21-35
Lukáš 6,27-38; 23,34
 
V nemoci
Žalm 6; 39; 41; 42; 92; 103
Izajáš 38,10-20
Matouš 26,39
Římanům 5,3-5
2. Korinťanům 12,7-10
Židům 12,1-11
 
V pokušení
Žalm 19; 22; 46; 56; 139
Matouš 4,1-11
Marek 9,42
Lukáš 21,33-36
 
Když se Bůh zdá být daleko
Žalm 25; 138; 139
Izajáš 45,18-25
Matouš 6,25-34
 
Když obdivujeme přírodu a stvoření
Žalm 8; 65; 104; 105;148; 149
 
Když nám chybí pokoj
Žalm 1; 4; 34; 47; 85; 86
Lukáš 10,38-42
Efesanům 2,14-18
TOPlist