Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Postní duchovní obnova

Když jsem byl dotázáný, estli bych mohl shrnůt, co sem prožil na duchovní obnově pro mládež děkanátu v Nedašově, až zpětně sem si uvědomil, co všecko sa mně vybavilo. A je dobré sa ohllédnůt a uvědomit si, co člověk dostal.

V den obnovy sem byl vděčný, že aj když sem si nachystal, o čem budu mluvit, použil sem eném první přednášku. Další dvě už byly zodpovídáním dotazů. Bylo supr, kolik otázek sa mně sešlo. A já si díky nim uvědomil, jak si to Pán Bůh vede. Vždyť sem mohl použít to, co jsem ve vašem věku (mládeže) prožíval neenom za kopcem (v Klobůkách), ale přímo aj v Nedašově. Odtáď pocházá moja mamka, strávil sem tu do osmé třídy skoro všecky víkendy. Např. otázka, zda jsem zažil nějaký zázrak, mňa přenesla zase ve vzpomínkách do kapličky Cyrilky u nás v Klobůkách (potečané řeknů, že v Poteči, kdo sa v tom má vyznat), kde sme sa několik let scházali v nedělu večer na modlitby a skrze ně sa fakt odehrávaly zázraky v našem okolí. Vyvolávalo to údiv, protože sme si nepřipadali vůbec jako nejací svatůšci. Právě proto sem mohl několikrát opakovat, abychom sa zbavili falešné představy, že Bůh bude skrze nás dělat velké věci, až budeme dokonalí. Ne, pokud sa rozhodneš pro život s ním naplno, už skrze tebe dělá velké věci odteď a mnohé z nich se zatajeným dechem nazveš zázrakem. Přestože sem nepoužil vše, co jsem si připravil, na některé otázky sem si uvědomil: šak o tomto chtěls mluvit a použít tuto písničku, toto svědectví… Uvědomil jsem si, jak si to Pán Bůh vedl.

Nemožu nevzpomenůt krásné chvíle v kostele, krásné a hluboké zpovědi. A po mši sem si v rozhovoru se scholů vzpomenul, jak jsem do Nedašova jezdil na kole na mé první spolčo mladých, byly to spíš takové mše pro mladé a po nich jsme byli spolu (kolik mně bylo, 16?:-). Asi je nutné podotknůt, že velkým faktorem, který nás zde táhl, byly aj dcérky, které tu chodily. Není pěkné, jak si Pán Bůh može všecko použít? Šak to bylo v době, kdy jsem sa modlil za to, ať mě pošle do cesty tu, kterů sem mu popsal: Aby byla krásná a chtěla 4 děti. Jo a Bože, eště barák by sa hodil nový… No a jak to bylo se mňů dál, to už jsem tam vzpomenůl v otázce, jak sem sa dostal na kněza.

Tož díky za pozvání, ve vzpomínkách a v setkání s vama sem zas omládl.

otec Pavel Šupol


Tak k této duchovní obnově nemám jedinou výtku!! Skvěle připravená a zorganizovaná !!

Vedl ji o. Pavel Šupol, který promlouval do duší nás všech (teda aspoň do mé určitě), já jsem nechala průchod i slzám (a nebylo jich zrovna málo). V katechezích hodně vycházel z vlastních zkušeností, zaznělo spoustu zajímavých myšlenek, rad, ponaučení, varování. Samozřejmě nechyběly ani videoklipy, jimiž je otec Pavel proslaven. Pouštěl nám velmi silné videoklipy s kvalitní křesťanskou hudbou. Oslovily a dojaly mně snad úplně všechny, jednoduše jsem byla naměkko!

Jako na každé obnově, ani na této nechyběla možnost dotazů. Otec Pavel bravurně všechny zodpověděl, všechno jasně vysvětlil, dokázal skvěle improvizovat, a na některý dotaz odpověděl dokonce videoklipem. Objasnil spoustu našich otázek, nejasností a zdůraznil sílu postu a modlitby.

Po výborném obědě, který byl tak velký, že se nedal ani celý sníst, jsme ještě hodinku naslouchali o. Pavlovi při katechezi, po níž jsme se vydali na netradiční křížovou cestu. Ta proběhla v místním kostele. Mohli jsme při ní nahlédnout hlouběji do našeho života, křížů, závislostí. Všechny naše kříže jsme nakonec napsali na papír a ten přibili na kříž, který se nesl během křížové cesty.

Následovala velmi silná a hluboká adorace vedená otcem Řehořem. A mně znovu tekly slzy. Boží přítomnost jsem pociťovala opravdu silně. Odevzdali jsme při ní Bohu všechny naše slabosti, závislosti, bolesti a kdo chtěl, tak mohl celý svůj život vložit do rukou Pána. Otec Řehoř obešel s Monstrancí postupně celý kostel a každý měl možnost dívat se na Ježíše zblízka tváří v tvář! A nechyběla ani možnost svátosti smíření, které využilo velké množství zúčastněných.

Celou duchovní obnovu zakončila mše svatá, kterou sloužil o. Pavel. Byli jsme v ní povzbuzeni k životu. Mše svatá pro mě byla radostná, po přijetí Eucharistie to byl už jenom smích, radost a naplnění.

Otec nám vysvětlil, že Bůh není omezen našimi omezeními a z každého z nás může udělat úplně cokoliv!! A že k velkým (nádherným) věcem si Bůh povolává velké hříšníky a oslavuje se na našich nedokonalostech, slabinách, které dokáže proměnit v přednosti.

Po celý den nám hrála a zpívala místní Nedašovská schola.

Tato duchovní obnova, byla opravdu duchovní obnovou. A to do slova!!

A zvlášť bych chtěla vyzdvihnout vynikající práci a spolupráci  všech animátorů! Opravdu skvělá organizace, rozdělení bloků obnovy, všechno bylo výborně připravené, nachystané, prostě na jedničku s hvězdičků!!  Animátorskému týmu velké DÍKY !!!! Dobrá práce, stála za to !!!  +

Pája Fusková (účastnice z Valašských Klobouk)


Dne 15. 3. 2014 se konala Postní duchovní obnova v Nedašově, kterou vedl otec Pavel Šupol. Poslechnout si jeho přednášku přijelo velké množství mladých z celého děkanátu a mnozí se mnou budou souhlasit, že lépe prožít sobotu snad ani nešlo.

Otec Šupol umí velmi poutavě vyprávět a po krátké přednášce začal odpovídat na naše dotazy, kterých nebylo zrovna nejméně. Ani jsem si neuvědomila, jak čas letí.

Po tomto programu jsme se přesunuli do kostela, kde byla hodinová adorace a možnost přistoupit ke svátosti smíření. Posledním bodem programu byla mše svatá.

Když jsem poté vycházela ven z kostela, cítila jsem se jinak než ráno. Byla jsem klidnější, vyrovnanější a také odhodlanější prožít tuto postní dobu co nejlépe.

Chtěla bych moc poděkovat všem lidem, díky nimž jsem mohla tuto obnovu prožít, setkat se s přáteli a společně více a více poznávat Krista. Animátorům, kněžím (p. Ř. Tanderysovi, p. J. Liškovi a p. P. Šupolovi), nedašovské schóle- za celodenní doprovod a také ostatním.

Díky!  

Katka Šenkeříková (účastnice z Nedašova)


Pavel Šupol z bigbíťáka knězem aneb Postní duchovní obnova

Dne 15. března 2014 se v obci Nedašov uskutečnila Postní duchovní obnova. Počala společnou ranní modlitbou a dále pokračovala přednáškou Pavla Šupola, který působí jako kněz 5 let. Přiblížil nám svůj osobní příběh, který ho přivedl až na cestu kněze, představil moderní křesťanskou hudbu a ukázal osudy některých významných lidí dnešní doby, kteří se dokázali odpoutat od drogové závislosti nebo nepřízně životních osudů za pomoci Boha. Jako například příběh muže, který se narodil bez rukou a nohou. V přibližném věku deseti let se pokusil spáchat sebevraždu, ale nakonec se dokázal smířit s tím jaký je a přijal Boha. Nyní je z tohoto člověka ženatý  muž a úspěšný spisovatel. Dále odpovídal na naše dotazy ohledně lásky, manželství, potratů či samotné víry. Velmi povzbuzující však bylo slyšet samotného Pavla, který z vlastní zkušenosti říkal,že ať už jste třeba bigbíťáci s dlouhými vlasy jako on sám můžete být povoláni. Po ukončení tohoto programu byla obnova přesunuta z tělocvičny ZŠ Nedašov do místního kostela, kde následovala adorace a mše. Účastníci měli možnost zpovědi a také si dále promluvit s Pavlem Šupolem. Tato obnova nám ukázala a vysvětlila mnohé o čem jsme možná pochybovali nebo nevěděli. A poukázala na to, že ať už je člověk jakýkoliv vždy má možnost změny k lepšímu a putovat cestou víry.

Míša Pechancová

TOPlist